Od 9 lat w ramach współpracy z Fundacją „Nadzieja i Szansa” w Białymstoku organizujemy całościowe programy rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin z woj. podlaskiego. Stała działalność ze specjalistami medycyny, psychologii, rehabilitacji i logopedii zapewnia możliwość zarówno profesjonalnej terapii, diagnozy oraz konsultacji dzieci i ich rodzin.

autyzn-fundacja nadzieja i szansa-qeeg-eeg-biofeedback-neurofeedback-neurotrening-szkolenia biofeedback- białystok-podlaskie centrum neurofizjologii-neuromaster

Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem wymaga stosowania zróżnicowanych metod i form oddziaływań terapeutycznych. Proponowana przez nas oferta programu zawiera nowoczesne i budzące duże zainteresowanie metody tj. EEG biofeedback (Neurofeedback), hipoterapia, zajęcia pedagogiczno-behawioralne z elementami terapii ręki, muzyki, plastyki i ruchu, zajęcia logopedyczne.
Z uwagi na ich szczególną rolę we wspomaganiu rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego, ich zastosowanie jest zasadne i celowe.

Nasza Fundacja przy wsparciu i pomocy finansowej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku w latach 2009-2016 realizowała wyżej wymienione formy usprawniania i rehabilitacji ponad 70 dzieci wraz z rodzinami. Jak wskazują obserwacje specjalistów, efekty pracy z dziećmi są obiecujące. Znalazło to potwierdzenie w ocenach przede wszystkim rodziców oraz licznych wizytatorów, m.in. z Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

1. Założenia programu:

 • holistyczne, interdyscyplinarne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem
 • czas trwania programu: marzec – grudzień 2017 roku
 • wiek uczestników: 5-13 lat
 • pierwszeństwo do udziału w programie mają dzieci uczestniczące w programie po raz pierwszy.

1.1 Diagnostyka:

Przygotowany przez nas program zakłada holistyczne podejście do biorących w nim udział dzieci autystycznych. Zaproponowane różne formy zajęć mają na celu jak najefektywniejsze wspomaganie ich rozwoju. W związku z powyższym nasz zespół terapeutyczny zapewnia uczestnikom opiekę wielu specjalistów, w tym wstępną i końcową ocenę przez:

 • specjalistę neurologii dziecięcej, neurofizjologii
 • psychologa,
 • pedagoga,
 • logopedę
 • neurofizjologa, fizjoterapeutę

1.2. Zajęcia terapeutyczne:

Zebrane wyniki posłużą ustaleniu indywidualnych programów terapeutycznych, a także zostaną wykorzystane w pracy naukowej naszych specjalistów.

W ramach programu każdy uczestnik będzie uczestniczył w następujących zajęciach:

Zajęcia Ilość spotkań Prowadzący
45 spotkań specjaliści metod Neurofeedback i Biofeedback z ośrodka NeuroMaster, neurofizjolog, fizjoterapeuta
 • hipoterapia
20 spotkań fizjoterapeuta, specjalista hipoterapii, instruktor jazdy konnej, przodownik nizinnej turystyki konnej PTTK.
 • pedagogiczne,
  terapia ręki,
  wczesne wspomaganie
20 spotkań pedagog, oligofrenopedagog
 • logopedyczne z elementami terapii poznawczo-behawioralnej
20 spotkań logopeda

1.3. Zajęcia dodatkowe:

Ponadto, dla wszystkich uczestników planujemy zorganizować trzy spotkania integracyjne m.in.:

 • tradycyjne wyjazdy piknikowe na łonie natury z ogniskiem i zabawami
 • okolicznościową choinkę mikołajkową

Istotnym elementem programu jest także aktywizowanie rodziców do podejmowania działań na rzecz wspierania własnych dzieci oraz środowiska. Służą temu planowane spotkania integracyjne, psychoedukacja oraz inne spotkania z własnej inicjatywy. Przewidujemy indywidualne rozmowy z naszymi specjalistami, a także udostępnianie i propagowanie materiałów informacyjnych, przygotowanych i opracowanych z myślą właśnie o rodzicach.

2. Warunki uczestnictwa w programie:

 • rozpoznanie autyzmu,
 • zameldowanie na terenie miasta Białystok (akceptowane jest także zameldowanie czasowe)
 • udział w spotkaniu organizacyjnym,

2.1 Odpłatność:

Koszt udziału w projekcie wynosi 11500zł. Dla mieszkańców miasta Białystok, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Urzędu Miasta Białystok oraz Fundacji „Nadzieja i Szansa” w wysokości 10000zł.

2.2 Regulamin:

 1. Warunkami do uczestnictwa w programie są: 1) rozpoznanie autyzmu, 2) zameldowanie na terenie miasta Białystok, 3) udział w spotkaniu organizacyjnym. 4) orzeczenie o niepełnosprawności
 2. Pierwszeństwo do udziału w programie w 2017 roku mają dzieci, które dotychczas nie brały udziału w poprzednich programach.
 3. Istnieje możliwość zgłoszenia i ewentualnego udziału w rekrutacji dla dzieci z poprzednich programów.
 4. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych, stworzona zostanie lista rezerwowa.
 5. Po rezygnacji wcześniej zakwalifikowanego uczestnika lub po uzyskaniu dodatkowych środków, do programu zostaną zaproszone kolejne osoby z listy rezerwowej.
 6. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej ilości osób zostanie zorganizowana rekrutacja dodatkowa.
 7. Przesłanie zgłoszenia do udziału w spotkaniu organizacyjnym jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. Informacje zawarte w formularzach będą wykorzystane jedynie do celów statutowych Fundacji związanych z realizacją powyższego projektu.

3.Szczegóły spotkania organizacyjnego:
Spotkanie jest ustalane z każdą osobą indywidualnie.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, a skontaktujemy się w najszybszym,
możliwym czasie (najczęściej do 24 godz.), celem ustalenia szczegółów spotkania.
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: fundacja@neuromaster.pl
lub telefonicznie:

 • Urszula Kruk (tel. 606215771)
 • Piotr Sobaniec (tel. 695555275)

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.