Potrzeba mi wielu ludzi, którzy dysponują nieograniczonymi zasobami niewiedzy na temat rzeczy niemożliwych.”
– Henry Ford

 

Główny zakres usług Instytutu NEUROMASTER dotyczy czynności szeroko pojętej opieki zdrowotnej, przede wszystkim rehabilitacji, diagnostyki oraz konsultacji dla terapeutów, rodziców i pacjentów.
Ponadto, nasze centrum łączy cechy jednostki rozwojowej.
Do głównych zadań należą:

  • prowadzenie badań podstawowych i naukowych,
  • prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, kursy specjalistyczne, publikacje oraz transfer wiedzy.

Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone są zarówno w dziedzinie biotechnologii, pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych i obejmują działalność profesjonalną, naukową i techniczną.