FFT (Fast Fourier Transform) jest często używanym narzędziem w analizie EEG (elektroencefalografii), służącym do analizy składowych częstotliwościowych sygnału EEG. Polega on na transformacji sygnału EEG z domeny czasowej do domeny częstotliwościowej. Analiza FFT umożliwia określenie, jakie częstotliwości są obecne w sygnale EEG i jakie są ich natężenia. Jest to przydatne w diagnostyce chorób mózgu, takich jak migrena, choroba Alzheimera i ADHD, oraz w terapii EEG Biofeedback, gdzie można wykorzystać informacje o składowych częstotliwościowych sygnału EEG do poprawy funkcji mózgu.