Neurofeedback to rodzaj terapii wykorzystującej w czasie rzeczywistym wyświetlanie aktywności mózgu w celu nauczenia samoregulacji jego funkcjonowania. Polega on na umieszczeniu sensorów na skalpie w celu wykrycia fal mózgowych, które są następnie wyświetlane na ekranie komputera, aby pacjent mógł obserwować i uczyć się ich modyfikacji poprzez praktykę.