Neurofeedback to rodzaj terapii wykorzystującej rejestrację fal mózgowych EEG (aktywności bioelektrycznej mózgu), a następnie wyświetlanie w czasie rzeczywistym w celu nauczenia samoregulacji jego funkcjonowania.

Zaczyna się od umieszczenia na powierzchni głowy (skalpie) elektrod (sensorów) w celu rejestracji i analizy fal mózgowych, które są następnie wyświetlane na ekranie komputera. Pacjent obserwowując zmienność fal mózgowych, wykonując ćwiczenia i uczy się ich modyfikacji.

Wzmacnianie udziały pozytywnych fal i zmniejszanie negatywnych skutkuje poprawą funkcjonowania i redukcją zaburzeń.

Wybór, jakie fale ćwiczyć i w której lokalizacji ustalamy na podstawie specjalistycznej diagnostyki wstępnej EEG i QEEG.