QEEG to skrót od angielskiego określenia „Quantitative Electroencephalography„, oznaczający analizę ilościową zapisu elektroencefalograficznego. Jest to technika pomiaru i dalszej analizy matematycznej lub statystycznej sygnałów elektrycznych powstających w mózgu, uzyskanych za pomocą elektrod przylepionych do skóry głowy. QEEG jest często stosowany w neurorehabilitacji, neuropsychologii, neurologii i psychiatrii do diagnozowania chorób mózgu, monitorowania leczenia i badania funkcji mózgu. Określenie Mapping dotyczy przestrzennego przedstawienia wyników za pomocą kolorowych map lub grafik.