Pierwszym krokiem jest wykonanie diagnostyki wstępnej, która składa się z:
– badania EEG i analizy ilościowej QEEG, wraz z porównaniem wyników z normatywnymi bazami danych,
– komputerowego testu neuropsychologicznego, wraz z porównaniem wyników z normatywnymi bazami danych,
– wypełnienia standaryzowanych ankiet i formularzy.
Całość zajmuje około 3 godziny.
Po podsumowaniu wszystkich wyników, ustalamy termin spotkania, w ramach którego omawiamy wszystkie analizy i raporty.
Na tej podstawie przedstawiamy propozycje zajęć terapeutycznych, lub sugerujemy dalszą diagnostykę. Omówienie trwa od 45-60 minut.