Neurofeedback pomaga w różnych chorobach, w tym lęku, depresji, ADHD, PTSD, uzależnieniach i nie tylko. Może także poprawić funkcję poznawczą, zmniejszyć stres i poprawić wyniki sportowe lub w innych aktywnościach.