Neurofeedback pomaga w różnych zaburzeniach lub dysfunkcjach. Stosany jest w terapii zaubrzeń koncentracji, uwagi, ADHD, a takżę w redukcji lęku, depresji, PTSD, uzależnieniach i nie tylko. Może także poprawić funkcje poznawcze, zmniejszyć stres i poprawić wyniki sportowe.

Aby zajęcia były jak najbardziej efektywne i skuteczne, zaleca się wykonanie diagnostyki wstępnej EEG i QEEG, celem ustalenia parametrów treningowych danej osoby.