EEG (elektroencefalografia) to badanie, które mierzy aktywność elektryczną mózgu. Jest ono wykonywane przez założenie na głowę specjalnej czapki z elektrodami, które rejestrują sygnały elektryczne wytwarzane przez mózg. Te sygnały są następnie wyświetlane na ekranie jako wykres i analizowane przez lekarza, aby uzyskać informacje o funkcjonowaniu mózgu.

EEG jest często stosowane w diagnostyce chorób mózgu, takich jak padaczka, udary mózgu i choroby neurodegeneracyjne, a także w monitorowaniu pacjentów podczas zabiegów neurochirurgicznych.