Neurofeedback (EEG Biofeeback)2023-04-03T23:47:44+02:00

Czym jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback (NEUROFEEDBACK) to nauka samoregulacji, która jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Poprawia działanie centralnego układu nerwowego, a tym samym również sprawność umysłową, koncentrację, opanowanie i stabilność emocjonalną.

Neurofeedback dla mózgu jest jak trening na siłowni dla ciała – wymaga zastosowania specjalistycznej aparatury, systematyczności i powtórzeń. Na ekranie komputera możesz zaobserwować jak działa Twój mózg, a następnie dowiedzieć się, co zrobić, aby wpłynąć na jego prawidłowe funkcjonowanie.

EEG Biofeedback to proces, podczas którego stopniowo uczysz się kontrolowania fal mózgowych.
Celem Neurofeedback jest optymalizacja funkcjonowania mózgu, zwiększenie jego efektywności oraz redukcja zaburzeń. Fale mózgowe, które mają zostać wzmocnione (pozytywne-pożądane) oraz, te, które mają zostać zredukowane (niepożądane), określa się na podstawie specjalistycznych badań wyjściowych.

Zastosowanie EEG Biofeedback:

Jak wygląda trening Neurofeedback?

W celu pomiaru fal mózgowych, na powierzchni głowy umieszcza się od 1 do 4 małych elektrod. Jest to całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Komputer analizuje czynność bioelektryczną mózgu (EEG), wyodrębnia określone informacje i przedtawia je w przystępny sposób na ekranie komputera w postaci wykresów, animacji, filmów, gier.

Terapeuta uczy Cię, w jaki sposób sterować np.: grą za pomocą fal mózgowych – bez użycia myszki, czy klawiatury. Każdy może się tego nauczyć! Pozytywne wzorce oraz częstotliwości fal mózgowych są nagradzane, przez co zwiększa się prawdopodobieństwo ich wystąpienia w przyszłości.

Lokalizacja elektrod i parametry treningowe dobierane są dla każdej osoby indywidualnie.

Najczęściej zadawane pytania:

Analiza FFT w EEG?2023-04-03T23:09:24+02:00

FFT (Fast Fourier Transform) jest często używanym narzędziem w analizie EEG (elektroencefalografii), służącym do analizy składowych częstotliwościowych sygnału EEG. Polega on na transformacji sygnału EEG z domeny czasowej do domeny częstotliwościowej. Analiza FFT umożliwia określenie, jakie częstotliwości są obecne w sygnale EEG i jakie są ich natężenia. Jest to przydatne w diagnostyce chorób mózgu, takich jak migrena, choroba Alzheimera i ADHD, oraz w terapii EEG Biofeedback, gdzie można wykorzystać informacje o składowych częstotliwościowych sygnału EEG do poprawy funkcji mózgu.

Co to jest neurofeedback i jak działa?2023-04-03T23:41:31+02:00

Neurofeedback to rodzaj terapii wykorzystującej w czasie rzeczywistym wyświetlanie aktywności mózgu w celu nauczenia samoregulacji jego funkcjonowania. Polega on na umieszczeniu sensorów na skalpie w celu wykrycia fal mózgowych, które są następnie wyświetlane na ekranie komputera, aby pacjent mógł obserwować i uczyć się ich modyfikacji poprzez praktykę.

Jakie są korzyści z neurofeedbacku?2023-04-03T23:41:53+02:00

Neurofeedback pomaga w różnych chorobach, w tym lęku, depresji, ADHD, PTSD, uzależnieniach i nie tylko. Może także poprawić funkcję poznawczą, zmniejszyć stres i poprawić wyniki sportowe lub w innych aktywnościach.

Jak wygląda typowa sesja neurofeedbacku?2023-04-03T23:42:29+02:00

Typowa sesja neurofeedbacku trwa około 45-60 minut i polega na tym, że pacjent siedzi wygodnie w fotelu z umieszczonymi sensorami na jego skalpie. Pacjent obserwuje na ekranie komputera w czasie rzeczywistym swoją aktywność mózgu, podczas gdy terapeuta prowadzi go przez różne ćwiczenia, które mają na celu nauczenie go samoregulacji funkcjonowania mózgu.

Jak długo trwa terapia neurofeedback?2023-04-03T23:44:01+02:00

Całkowita długość terapii neurofeedback może się różnić w zależności od pacjenta i choroby, która jest leczona. Zazwyczaj cykl zajęć składa się z 40-50 sesji, a zajęcia przeprowadzane są dwa -trzy razy w tygodniu.

Czy neurofeedback jest bezpieczny?2023-04-03T23:44:33+02:00

Neurofeedback jest zazwyczaj uważany za bezpieczny, a występowanie skutków ubocznych jest rzadkie. Ważne jest jednak, aby pracować z wykwalifikowanym terapeutą i podać wszelkie choroby lub leki przed rozpoczęciem leczenia.

Czy neuroterapia jest skuteczna?2023-04-03T23:46:33+02:00

Neuroterapia jest uważana za skuteczną, szczególnie w przypadku zaburzeń związanych z regulacją emocji i koncentracji, uwagi. Jednakże, skuteczność neuroterapii może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i warunków pacjenta, a przede wszystkim doświadczenia terapeuty, wykorzystanych urządzeń i diagnostyki wstępnej.