Jeśli masz doświadczenie w pracy z dziećmi i chcesz dołączyć do interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, napisz do nas. Jesteśmy wiodącym ośrodkiem diagnostycznym, terapeutycznym i szkoleniowym, najdłużej działającym centrum Biofeedback na Podlasiu.

Szukamy prawdziwego pasjonata rozwoju, którego przeszkolimy do prowadzenia profesjonalnych zajęć Biofeedback w NEUROMASTER – Instytucie Neurofizjologii w Białymstoku.
Nie jest wymagane doświadczenie z metodą Biofeedback, a przede wszystkim pozytywne nastawienie, chęć dalszego rozwoju i nauki.
Twierdzimy, że jesteśmy w stanie nauczyć metody Biofeedback prawie każdego.
Za to od potencjalnych kandydatów oczekujemy doświadczenia w pracy z dziećmi.

Uważasz, że jest to oferta dla Ciebie?

Prześlij zgłoszenie, a zaprosimy Cię na rozmowę.

 

 • Nazwa stanowiska: terapeuta
 • Miejsce: NEUROMASTER – Instytut Neurofizjologii w Białymstoku
 • Imię i nazwisko Kierownika: dr Piotr Sobaniec
 • Ilość godzin pracy w ciągu dnia:
  • w tygodniu (poniedziałek – piątek) do 5 godz. (14 – 19.00)
  • lub sobota do 6 godz. (9 – 15.00)
 • Wynagrodzenie: 3120-6240zł brutto (30-60zł/godz.) + premia za nadgodziny + dodatek szkoleniowy
 • Sposób wynagradzania: kontrakt, umowa zlecenie lub etat w wymiarze 0.65 (do 104godz.)

 

Zakres zadań:

 1. przeprowadzanie zajęć terapeutycznych Biofeedback,
 2. przeprowadzanie wywiadu medycznego, diagnostyki neurofizjologicznej,
 3. przeprowadzenie podstawowych testów określających funkcjonowanie intelektualne i fizyczne,
 4. prowadzenie dokumentacji,
 5. kontakt z pacjentami i umawianie wizyt
 6. aktywny udział i asysta w szkoleniach NEUROMASTER

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. dyplom ukończenia lub w trakcie studiów wyższych
  (preferowane kierunki: logopedia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, kognitywistyka, pedagogika, bądź pokrewne)
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy
 3. umiejętność obsługi komputera
 4. doświadczenie w pracy dziećmi
 5. wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne

Lista wymaganych dokumentów

 1. CV
 2. List motywacyjny zawierający informacje na temat zainteresowań zawodowych oraz dotychczasowego doświadczenia

 

 

Osoba przesyłająca zgłoszenie potwierdza akceptację poniższej informacji o przetwarzaniu przez NEUROMASTER Piotr Sobaniec w Białymstoku danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Informacja o przetwarzaniu przez NEUROMASTER Piotr Sobaniec danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO NEUROMASTER Piotr Sobaniec informuje, że:

–   administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NEUROMASTER Piotr Sobaniec z siedzibą ul. Gliniana 14 15-068 Białystok, reprezentowany przez Rektora,

–   kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NEUROMASTER Piotr Sobaniec, adres email: kontakt@neuromaster.pl,

–   Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przepisów prawa pracy,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do wykonania umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie Pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji,

–     Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa,

–     Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez 1 miesiąc od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje do czasu wycofania zgody lub przez okres 2 lat a w przypadku przyjęcia Pana/Pani do pracy przez okres 10 lat od zakończenia zatrudnienia,

–     posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu,

–     posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę może Pan/Pani w każdej pisemnej formie np. wysyłając informacje w tej sprawie na adres NEUROMASTER Piotr Sobaniec z siedzibą ul. Gliniana 14 15-068 Białystok,  lub elektronicznie na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: kontakt@neuromaster.pl ,

–     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO,

–     podanie danych jest obligatoryjne na podstawie przepisów pracy.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przesyłając niniejsze zgłoszenie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofać zgodę mogę w każdej pisemnej formie np. wysyłając informacje w tej sprawie na adres NEUROMASTER Piotr Sobaniec z siedzibą ul. Gliniana 14 15-068 Białystok lub elektronicznie na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: kontakt@neuromaster.pl .

 

Adres przesyłania zgłoszeń: w formie elektronicznej na adres:

piotr.sobaniec@neuromaster.pl