„Niczego nie należy pozostawiać przypadkowi.
Niczego nie pomijać.
Należy uwzględniać sprzeczne informacje.
Nie spieszyć się z wyciąganiem wniosków.”
– Hipokrates

Stosowanie metody Neurofeedback wymaga dużej odpowiedzialności, ze względu na potrzebę fachowej, wstępnej oceny klinicznej przypadku, jak również znajomości analizy jakościowej (EEG) i ilościowej (QEEG).
Z uwagi na fakt, że jest to odmiana neuroterapii, to jej zastosowanie i okresowa kontrola efektów powinna być nadzorowana przez specjalistę, który ustalił lub potwierdził rozpoznanie.
Zanim zastosujemy jakąkolwiek procedurę terapeutyczną, zalecamy aby w pierwszej kolejności przeprowadzić ocenę wyjściowego stanu organizmu. Diagnostyka powinna obejmować wszystkie pomiary fizjologiczne (np.: zapis EEG z późniejszą analizą ilościową QEEG, analizę reakcji AUN na sytuacje stresowe, potencjały wywołane, inne), które sa istotne i które moga być wykorzystane w treningu. Staranne przeprowadzenie wywiadu, omówienie aktualnego stanu zdrowia, oraz przyszłych celów, a także obiektywne pomiary fizjologiczne – to czynniki mające znaczenie przy ustalaniu programu treningu dla pacjenta. Istnieje podstawowa zasada w teorii systemowej – jeśli zmienimy jakikolwiek fragment systemu, to pozostałe elementy dopasują się tak, aby dalej miał taki sam cel i funkcję. Zgodnie z tą zasadą, przy powtórnej ocenie często obserwujemy poprawę funkcji, która nie była bezpośrednim celem.
Proces decyzyjny terapii neurofeedback (EEG Biofeedback)-qeeg-eeg-biofeedback-neurofeedback-neurotrening-szkolenia biofeedback- białystok-podlaskie centrum neurofizjologii-neuromaster

Badanie ilościowe QEEG przed treningami Neurofeedback:

Dla osiągnięcia pomyślnego treningu i uniknięcia negatywnych reakcji, istotne jest wykonanie analizy ilościowej QEEG tak, aby trening był zindywidualizowany do znamiennych wzorców fal mózgowych i symptomów danej osoby.
W trakcie zapisu wykonujemy liczne testy się sprawdzające funkcjonowanie mózgu w spoczynku oraz dla różnych stanów jego aktywacji:

 • Zapis spoczynkowy:
  • Oczy zamknięte
  • Oczy otwarte
 • Zadania aktywujące:
  • Czytanie
  • Liczenie
  • Słuchanie
  • Inne

Następnie dokonujemy starannej eliminacji artefaktów i porównujemy otrzymane wyniki z normatywną bazą danych pacjentów zdrowych – grupa kontrolna adekwatna do wieku.
Na tej podstawie możemy ocenić odchylenia w funkcjonowaniu konkretnych obszarów mózgu lub zaburzeń komunikacji między obszarami.

Wykonujemy cały zakres badań przed treningami Neurofeedback:

 • EEGwywiad, badania eeg, mapping-qeeg-biofeedback-neurofeedback-neurotrening-szkolenia biofeedback- białystok-podlaskie centrum neurofizjologii-neuromaster
 • QEEG
 • analiza ilościowa
 • porównanie do normatywnych baz danych
 • konsulatacje ze specjalistami

Oferujemy także współpracę z innymi gabinetami Neurofeedback. Wykonywanie pełen zakres badań, zapisy EEG i analizę ilościową QEEG (pełnoczepkową).