„Niczego nie należy pozostawiać przypadkowi.
Niczego nie pomijać.
Należy uwzględniać sprzeczne informacje.
Nie spieszyć się z wyciąganiem wniosków.”
– Hipokrates

Stosowanie metody Neurofeedback wymaga dużej odpowiedzialności, ze względu na potrzebę fachowej, wstępnej oceny klinicznej przypadku, jak również znajomości analizy jakościowej (EEG) i ilościowej (QEEG).

Z uwagi na fakt, że Neurofeedback jest odmianąneuroterapii, to jej zastosowanie i okresowa kontrola efektów powinna być nadzorowana przez specjalistę, który ustalił lub potwierdził rozpoznanie.

Zanim zastosujemy jakąkolwiek procedurę terapeutyczną, zalecamy aby w pierwszej kolejności przeprowadzić ocenę stanu wyjściowego organizmu. W prostych słowach, staramy się sprawdzić i ocenić, z jakimi parametrami zgłasza się do nas pacjent?

Oceniamy to zarówno funkcjonalnie (ankiety, formularze, testy neuropsychologiczne) jak i neurofizjologicznie (EEG, QEEG).

Diagnostykę rozpoczynamy od zebrania dokładnego wywiadu, omówienia aktualnego stanu zdrowia, potrzeb, zaburzeń pacjenta oraz określenia celów treningów. Mają one duże znaczenie przy ustalaniu planu terapii i protokołów pacjenta. Dodatkową możliwością są komputerowe testy neuropsychologiczne, testy ciągłej uwagi, których wyniki są porównane z wynikami normatywnymi. Dają one możliwość sprawdzenia funkcjonowania osoby w kontekście oceny pamięci, utrzymania i koncentracji uwagi, czasu reakcji, logicznego myślenia, rozpoznawania emocji, etc.

Ponadto, diagnostyka wstępna powinna obejmować wszystkie pomiary fizjologiczne dotyczące funkcjonowania mózgu (zapis EEG, QEEG, analizę reakcji autonomicznego układu nerwowego AUN na sytuacje stresowe, potencjały wywołane, inne. Mogą być istotne do wykorzystania w terapii.

Istnieje podstawowa zasada w teorii systemowej – jeśli zmienimy jakikolwiek fragment systemu, to pozostałe elementy dopasują się tak, aby dalej miał taki sam cel i funkcję. Zgodnie z tą zasadą, przy powtórnej ocenie często obserwujemy poprawę funkcji, która nie była bezpośrednim celem.

Badanie ilościowe QEEG przed treningami Neurofeedback:

Dla osiągnięcia pomyślnego treningu i uniknięcia negatywnych reakcji, istotne jest wykonanie analizy ilościowej QEEG tak, aby trening był zindywidualizowany do znamiennych wzorców fal mózgowych i symptomów danej osoby.
W trakcie zapisu wykonujemy liczne testy się sprawdzające funkcjonowanie mózgu w spoczynku oraz dla różnych stanów jego aktywacji:

 • Zapis spoczynkowy:
  • Oczy zamknięte
  • Oczy otwarte
 • Zadania aktywujące:
  • Czytanie
  • Liczenie
  • Słuchanie
  • Inne

Następnie dokonujemy starannej eliminacji artefaktów i porównujemy otrzymane wyniki z normatywną bazą danych pacjentów zdrowych – grupa kontrolna adekwatna do wieku.
Na tej podstawie możemy ocenić odchylenia w funkcjonowaniu konkretnych obszarów mózgu lub zaburzeń komunikacji między obszarami.

Wykonujemy cały zakres badań przed treningami Neurofeedback:

 • EEG
 • QEEG
 • analiza ilościowa
 • porównanie do normatywnych baz danych
 • konsulatacje ze specjalistami

Oferujemy także współpracę z innymi gabinetami Neurofeedback. Wykonywanie pełen zakres badań, zapisy EEG i analizę ilościową QEEG (pełnoczepkową).