Przebieg spotkań

W trakcie pierwszego spotkania przeprowadzamy wstępną rozmowę oraz wywiad. Chcemy poznać Państwa cele i potrzeby oraz zrozumieć istotę objawów, zaburzeń lub kwestii problemowych. Jest to także okazja do przedstawienia sposóbu działania metody oraz przebiegu treningu. Pierwsze spotkanie informacyjne jest darmowe.

Gdy już zdecydują się Państwo na współprace z naszym gabinetem, terapeuta umówi Państwa na kolejne spotkanie. W jego trakcie zostaną dokonane badanie wyjściowe: EEG i ilościowe QEEG oraz szczegółowy wywiad wraz z opisem charakterystyki przypadku i niezbędnymi ankietami.

Na kolejnym spotkaniu po omawieniu wyników przeprowadzonych analiz zapisów EEG, QEEG i ewentualnie dodatkowych przedstawimy Państwu propozycję sesji treningowych. Pierwszy, pełen trening Neurofeedback możemy przeprowadzić jeszcze tego samego dnia.

Godziny przyjęć:

Grafik treningów NF oraz badań kontrolnych ustalany jest z każdym pacjentem indywidualnie.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna.