W celu zapewnienia najwyższego poziomu oferowanej terapii oraz zachowania pełnego bezpieczeństwa, nasi terapeuci prowadzący treningi Biofeedback oraz Neurofeedback ukończyli szereg szkoleń w czołowych ośrodkach w Polsce jak i za granicą. Uczestniczyli w wykładach oraz sesjach naukowych prowadzonych przez wybitne autorytety dziedziny analizy ilościowej QEEG, Neurofeedback’u oraz Biofeedback’u, m.in. dr B. Sterman, dr Donald. Moss, dr Eric Pepper, dr David Kaiser, dr Lynda i Michael Thompson, dr Joel Lubar, Jay Gunkelman, dr Michael Linden i wiely innych. Pierwsze szkolenie, w którym uczestniczyliśmy odbyło się w 2000 roku i od tego czasu systematycznie bierzemy udział w nieustannej edukacji naszego personelu i terapeutów z innych ośrodków.
Wybrane kursy uzupełniające:

· 2014 QEEG Subtypes and Neurofeedback with ADD, Aspergers & Autism
Biofeedback Federation of Europe, Venice, Italy
· 2014 EEG and QEEG: Integrating Phenotype and Vigilance Model
Biofeedback Federation of Europe, Venice, Italy
· 2014 The Polyvagal Theory: Neural Mechanisms Mediating Social Behavior, Emotional Regulation, and Health
Biofeedback Federation of Europe, Venice, Italy
· 2014 ClinicalQ and Braindriving: Fundamental Neurotherapy
for Professionals – Biofeedback Federation of Europe, Venice, Italy
· 2013 Professional QEEG Program (24h),
Society For The Advancement Of Brain Analysis – SABA, Charleston, SC, USA
· 2012 Board certificatied in Neurofeedback (BCIA-BCN)
Biofeedback Certification International Alliance,
Wheat Ridge, CO, USA
(pierwszy certyfikat BCIA-BCN w Polsce)
· 2012 Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites. (GCP),
Quintiles, USA
· 2012 QEEG and EEG Biofeedback Training Course, (36h)
Biofeedback Institute of Toronto, Stoney Lake, ON, Kanada
· 2012 After an EEG Assessment: Integrated NeurofeedbackBiofeedback Federation of Europe, Rzeszów, Polska
· 2012 Heart Rate Variability Biofeedback: What is Heart Rate Variability? What is its Medical and Psychological Significance? How Can We Optimally Train Positive HRV Changes?Biofeedback Federation of Europe, Rzeszów, Polska
· 2012 Breathing, biofeedback and related mind-body interventions to reduce chronic pain and anxiety,Biofeedback Federation of Europe, Rzeszów, Polska
· 2012 Stress Management with Biofeedback,Biofeedback Federation of Europe, Rzeszów, Polska
· 2010 – 2012 Neuroterapia oparta na dowodach naukowych, podstawy Neuroterapii (ang. Principles of Neurotherapy) – kursy: Normatywne EEG; Struktury i funkcje; Przegląd przypadków klinicznych; Analiza ilościowa QEEG; Publikacje i piśmiennictwo. (60h)Amerykańskie Towarzystwo Neuroterapii (ang. American Neurotherapy Association – ANA)
· 2010 Neurofeedback – neuroanatomia, ADHD, trudności w nauce, zaburzenia lękowe i depresyjne (40h)
Biofeedback Institute of Toronto, Lublin, Poland
· 2007-2010 Przedlicencyjne szkolenie z zakresu oceny i interpretacji badań
EEG i video-EEG oraz Elektroencefalografii wieku rozwojowego
(192h) Akson, Milanówek
· 2009 EEG Biofeedback Training Course, (26h)
Biofeedback Institute of Toronto, Rzeszow, Poland
· 2009 Scientific and practical sessions,
Society for the Advacement of Brain Analysis – SABA, USA
St. Augustine, FL, USA
· 2008 Quantative EEG analysis for the 21st Century,
Biofeedback Federation of Europe, Salzburg, Austria
· 2008 Pathways to illness, pathways to health,
Biofeedback Federation of Europe, Salzburg, Austria
· 2008 Fundamentals of Biofeedback for identification of main stressors and mastering cognitive stress,
Biofeedback Federation of Europe, Salzburg, Austria
· 2007 Diagnoza i leczenie ADHD u nastolatków-
CBT, Warszawa
· 2007 QEEG Guided Neurotherapy,
Biofeedback Federation of Europe, Berlin, Germany
· 2007 Preparing kids for the future with help of Biofeedback,
Biofeedback Federation of Europe, Berlin, Germany
· 2007 The chamber of secret with case supervision
– Tips and tricks for successful Biofeedback treatment,
Biofeedback Federation of Europe, Berlin, Germany
· 2007 Teoretyczny i praktyczny kurs I i II stopnia z zakresu terapii EEG Biofeedback – Elmiko, Milanówek


Wybrane prezentacje w tematyce neurofizjologii:

· 2014 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok, Poland.
Title: “Efficacy of the EEG Biofeedback method in children with autism.”
· 2014 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok, Poland.
Title: “Efficacy of EMG-Biofeedback in tension-type headache therapy.”
· 2014 The 17th Annual Biofeedback Federation of Europe Meeting. Venice, Italy.
Title: ”Evaluation of the efficacy of neurofeedback training compared with traditional approaches for children with autism.”
· 2013 8th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok, Poland.
Prezentacja: “Efficacy of the EEG biofeedback method for children with autism in parental assessments.” – II nagroda
· 2012 The 16th Annual Biofeedback Federation of Europe Meeting. Rzeszów, Polska.
Prezentacja: “Evaluation of the efficacy of Neurofeedback training for children with autism. A pilot study.”
· 2011 VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej; Wrocław
· 2010 Forum Neurologii Dziecięcej; Poznań
· 2007 V Konferencja Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej; Białystok