Na czym polega badanie QEEG i jakie jest jego zastosowanie?

Badanie QEEG (mapowanie mózgu) jest sposobem analizowania zapisu EEG przy pomocy zdolności obliczeniowych i obrazowania jakie daje komputer. Badanie QEEG pozwala dostrzec i analizować to, co niemożliwe jest w tradycyjnej, wzrokowej ocenie EEG.

Badanie EEG jest podstawowym zapisem czynności bioelektrycznej mózgu, która jest analizowana przez specjalistę eeg-elektroencefalografistę. Ocenia on na bazie swojego doświadczenia pracę mózgu i kwalifikuje czy jest ona w normie, czy wykracza poza nią. Taka ocena jest wystarczająca dla potrzeb neurologicznych. Wykrywa zmiany typu: wyładowania padaczkowe, asymetrie miedzypółkulowe, zwolnienie lub przyspieszenie czynności mózgu. Jednak
u osób z wyraźnymi symptomami zaburzeń koncentracji, zaburzeniami funkcji poznawczych, czy zaburzeniami w psychice może się zdarzyć, że ich zapis EEG zostanie ocenione jako prawidłowe lub na pograniczu normy. Wtedy pomocne jest badanie QEEG.

Pamiętaj!

Badanie QEEG wymaga wyspecjalizowanego analitycznego oprogramowania. Dostarcza ono zdecydowanie więcej informacji związanych z pracą mózgu. Pozwala wykryć uszkodzenia mózgu po wypadkach, udarach itp. Umożliwia diagnozę przyczyn kłopotów w funkcjonowaniu, takich jak: zaburzenia uwagi i koncentracji, trudności w uczeniu się, zaburzenia nastroju i psychiatryczne oraz inne. Podstawową zaletą metody QEEG jest bardzo wygodna opcja obrazowania uzyskanych wyników.

 Najbardziej popularny jest Brainmapping pokazujący rozkład mocy lub amplitud czynności bioelektrycznej w formie map mózgu. Obserwując ich rozkład i charakter, można precyzyjnie wychwycić nawet najmniejsze zaburzenia w pracy mózgu i określić kluczowe obszary, które należy poddać treningowi Biofeedback.

Współczesna technika treningu EEG Biofeedback bazuje na Brainmappingu i wykorzystuje go do diagnostyki oraz kontroli i oceny skuteczności prowadzonej terapii.

Badanie EEG jest bezbolesne !

Przygotowanie do badania:

 • w czasie ok.2-3h przed badaniem EEG pacjent nie powinien pić kawy, mocnej herbaty, ani żadnych napoi energetyzujących
 • nie zaleca się mycia głowy bezpośrednio przed badaniem – kwestia ta ma wpływ na przewodność skóry i jakość odbieranych sygnałów
 • pacjent powinien zgłosić technikowi występującą senność, zawroty głowy, osłabienie, a także przedstawić leki, które aktualnie przyjmuje oraz zmianę leków i dawkowania w ostatnim czasie

Wynik i opis badania:

W zależności od złożoności badania, wynik wraz z opisem jest przekazywany co najmniej  7 dni po wykonaniu badania.

Stosowanie metod neurofizjologicznych tj. Neurofeedback, tDCs czy TMS, wymaga dużej odpowiedzialności, ze względu na potrzebę fachowej, wstępnej oceny klinicznej przypadku, jak również znajomości analizy jakościowej (EEG) i ilościowej (QEEG).

Z uwagi na fakt, że jest to techniki neuroterapii, to jej zastosowanie i okresowa kontrola efektów powinna być nadzorowana przez specjalistę, który ustalił lub potwierdził rozpoznanie.

Zanim zastosujemy jakąkolwiek procedurę terapeutyczną, zalecamy aby w pierwszej kolejności przeprowadzić ocenę wyjściowego stanu organizmu.

Staranne przeprowadzenie wywiadu, omówienie aktualnego stanu zdrowia, oraz przyszłych celów, a także obiektywne pomiary fizjologiczne – to czynniki mające znaczenie przy ustalaniu programu treningu dla pacjenta.

Diagnostyka powinna obejmować wszystkie pomiary fizjologiczne (np.: zapis EEG z późniejszą analizą ilościową QEEG, analizę reakcji AUN na sytuacje stresowe, analizę potencjałów wywołanych, inne), które są istotne i mogą być wykorzystane w planowaniu terapii.

Istnieje podstawowa zasada w teorii systemowej – jeśli zmienimy jakikolwiek fragment systemu, to pozostałe elementy dopasują się tak, aby dalej miał taki sam cel i funkcję. Zgodnie z tą zasadą, przy powtórnej ocenie często obserwujemy poprawę funkcji, która nie była bezpośrednim celem.

Badanie ilościowe QEEG przed treningami Neurofeedback:

Dla osiągnięcia pomyślnego treningu i uniknięcia negatywnych reakcji, istotne jest wykonanie badań QEEG tak, aby trening był zindywidualizowany do znamiennych wzorców fal mózgowych i symptomów danej osoby.
W trakcie zapisu wykonujemy liczne testy się sprawdzające funkcjonowanie mózgu w spoczynku oraz dla różnych stanów jego aktywacji:

 • Zapis spoczynkowy:
  • Oczy zamknięte
  • Oczy otwarte
 • Zadania aktywujące:
  • Czytanie
  • Liczenie
  • Słuchanie
  • Inne

Następnie dokonujemy starannej eliminacji artefaktów i porównujemy otrzymane wyniki z normatywnymi bazami danych pacjentów zdrowych, będących grupą kontrolną dopasowaną adekwatnie do wieku.
Na tej podstawie możemy ocenić odchylenia w funkcjonowaniu konkretnych obszarów mózgu lub zaburzeń komunikacji między obszarami.

Wykonujemy cały zakres badań przed treningami Neurofeedback:

 • EEG
 • QEEG (mapping/analiza ilościowa)
 • porównanie wyników do normatywnych baz danych
 • komputerowe testy neuropsychologiczne
 • konsulatacje ze specjalistami

Oferujemy także współpracę z innymi gabinetami Neurofeedback.

„Niczego nie należy pozostawiać przypadkowi.
Niczego nie pomijać.
Należy uwzględniać sprzeczne informacje.
Nie spieszyć się z wyciąganiem wniosków.”
– Hipokrates