Co terapeuta biofeedback/neurofeedback powinien wiedzieć i potrafić?

W pełni wyszkolony terapeuta neurofeedback powinien:

 1. Wyjaśnić dla pacjenta ideę badadnia EEG i terapii neurofeedback .
 2. Omówić etapy przygotowania skóry głowy i rozmieszczenia elektrod na powierzchni głowy oraz uzyskać zgodę na rejestrację EEG.
 3. Wyznaczyć poszczególne elektrody wg. systemu 10-20 za pomocą taśmy mierniczej.
 4. Odpowiednio przygotować skórę głowy, uszu i zamocować elektrody.
 5. Wyjaśnić, w jaki sposób pacjent jest chroniony przed porażeniem prądem elektrycznym.
 6. Dokonać pomiaru impedancji dla wszystkich elektrod i potwierdzić wystarczająco niskie wartości i zrównoważony rozkład ​​impedancji.
 7. Wykonać pomiar wyjściowy dla wybranych pasm częstotliwości i monitorowanych miejsc.
 8. Rozpoznać artefakty w surowym sygnale EEG, m.in.: sieciowe 50/60Hz, ‘mostki’, senność, EKG, trzaskanie elektrod, artefakty elektrostatyczne, mruganie, trzepotanie oczu, ruchy gałek ocznych, EMG , EOG, potencjały wywołane, luźne elektrody, ruch, częstotliwość oddychania, pot, ruch języka i połykania;
  Wyjaśnić, w jaki sposób unikać i kontrolować artefakty oraz jak je usuwać z surowego zapisu EEG.
 9. Wytłumaczyć pacjentowi co ma robić i jak wykorzystać ekran sprzężenia zwrotnego.
 10. Przeprowadzić terapię Neurofeedback, w tym prowadzić dokumentację, ustalić cele terapii, wybrać lokalizację elektrod, monitorowanych pasm częstotliwości, punktów odniesienia, opcji wyświetlania i ustawienia progu, coaching i podsumować przebieg zajęć na koniec sesji .
 11. Wybrać i zlecić dodatkowe ćwiczenia praktyczne w oparciu o wyniki sesji.
 12. Ocenić i podsumować postępy pacjenta na przestrzeni pojedynczych zajęć oraz wielu sesji treningowych.

Jako pierwszy ośrodek akredytowany w Polsce szkolimy zgodnie z wytycznymi BCIA.

Opracowano na podstawie wytycznych BCIA.