Badanie QEEG jest bezpieczne i nieinwazyjne. Przebiega następująco:

  1. Przygotowanie: Przed badaniem pacjent powinien usunąć wszystkie metalowe przedmioty z głowy, takie jak biżuteria, czy spinki, i zostaje założony specjalny czepek z elektrodami.
  2. Pacjent jest proszony o leżenie wygodnie na fotelu i zamknięcie oczu.
  3. Pomiar: Elektrody na czepku rejestrują sygnały elektryczne powstające w mózgu i przesyłają je do aparatu do analizy.
  4. Analiza danych: Sygnały są następnie analizowane przez specjalne oprogramowanie, aby określić charakterystykę i funkcję mózgu.
  5. Interpretacja wyników: Wyniki są interpretowane przez specjalistę, takiego jak neurolog, neurofizjolog, czy neuropsycholog, i następnie mogą być wykorzystane do diagnozowania chorób mózgu, monitorowania leczenia lub badania funkcji mózgu.

Całe badanie trwa zwykle około 60 do 180 minut.