QEEG, mapping są to inne nazwy dotyczące ilościowej analizy sygnałów EEG.

Badanie QEEG jest bezpieczne i nieinwazyjne. Przebiega następująco:

  1. Przygotowanie: Przed badaniem pacjent powinien usunąć wszystkie metalowe przedmioty z głowy, takie jak biżuteria, gumki, czy spinki. Włosy powinny być rozpuszczone. Następnie technik oczyszcza i dezynfekuje powierzchnie głowy, po czym zostaje założony specjalny czepek z elektrodami.
  2. Pacjent jest proszony o spokojne leżenie wygodnie na fotelu lub leżance, naprzemiennie z oczami zamkniętymi lub otwartymi. Mogą być dołączone zadania aktywujące.
  3. Pomiar: Elektrody na czepku rejestrują sygnały bioelektryczne powstające w mózgu i przesyłają je przez aparaturę  EEG  do dalszej analizy.
  4. Analiza danych: Sygnały są następnie analizowane przez specjalne oprogramowanie, aby określić charakterystykę fal i funkcję mózgu.
  5. Interpretacja wyników: Wyniki są interpretowane przez specjalistę, takiego jak neurolog, neurofizjolog, czy neuropsycholog, i następnie mogą być wykorzystane do diagnozowania chorób mózgu, monitorowania leczenia, ustalania parametrów terapeutycznych lub badania funkcji mózgu.

Całe badanie trwa zwykle około 60 do 180 minut.